Key ödemeleri sıkça sorulan sorular

Key ödemeleri sıkça sorulan sorular

1. Boşanma durumunda KEY (Konut Edindirme Yardımı) niye aile reisine veriliyor?

Mülga 11/11/1986 tarihli 3320 sayılı kanunun birinci maddesinde “Eşlerden her ikiside yardıma müstehak iseler bu yardım aile reisine yapılır” denilmektedir. Bu nedenle (KEY) Konut Edindirme Yardımı aile reisine yapılmıştır.

2. Ödenmesi gereken paranın beklediğimden az çıktığını düşünüyorum ne yapabilirim?

5664 sayılı KEY Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun’un 5/2 maddesinde “Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine iletilen listelerde isimleri yer almadığı halde, (KEY) Konut Edindirme Yardımı’na müstahak olduğunu ileri sürenlerin, ilanın yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde mülga 3320 sayılı Kanuna göre Konut Edindirme Yardımı KEY hesaplarını tahakkuk ettirmek ve ilgili bankaya devretmekle yükümlü olan kurum ve kuruluşlara başvurmaları halinde, adlarına daha önce Konut Edindirme Yardımı KEY yapıldığı hususunun her zaman düzenlenmesi mümkün olmayan nitelikteki belgelerle kanıtlanması veya bu durumun ilgili kurumların kayıtları ile anlaşılması kaydıyla, Konut Edindirme Yardımı KEY tutarları ilgili kurum veya kuruluşlarca hesaplanarak ilgililerin başvurusunu izleyen 2 aylık süre içinde 3 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen formatta ve şekilde Bankaya bildirilir. Bu fıkraya göre hak sahibi olduğu tespit edilenlere yapılacak ödemelerde 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine ilişkin hükümler uygulanır. Bu fıkrada belirtilen başvuru süresi geçirildikten sonra yapılan talepler ilgili kurum ve kuruluşlarca dikkate alınmaz” denilmektedir. Bu düzenleme çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlara başvurulmalıdır.

3. Ziraat Bankası’nda key listesinde gözükmüyorum fakat İnternet sitesinde ve Resmi Gazetedeki key listesinde gözüküyorum neden ve hangisi doğru?

Resmi Gazetede Tasfiye Halindeki Emlak Bankası tarafından şirketimize gönderilen tüm bilgiler aynen yayınlanmış ancak yönetmelik gereğince key ödemesi için T.C. Kimlik numarası zorunlu olduğundan Ziraat Bankasında T.C. Kimlik Numarası olmayanlar yer almamıştır. Bu durumda olanlar yukarıda izah edilen itiraz prosedürleri doğrultusunda key ödemesi almak için başvurularını yapacaklardır.

4. Ziraat Bankası’na yatırılan key paramın hacizli olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?

Ziraat Bankası’na müracaat ederek öğrenilebilir.

5. Adıma yapılan KEY ödemesini aldım. Ancak iade etmek istiyorum, ne yapmalıyım?

KEY ödemelerini almış, ancak çeşitli sebeplerle iade etmek isteyen hak sahipleri, ödemeyi almış oldukları gün içinde iade etmek istemeleri durumunda ödemeyi almış oldukları Ziraat Bankası şubesine, daha sonraki günlerde iade etmek istemeleri durumunda ise Ziraat Bankası Şubelerine başvurarak iade işlemini gerçekleştirebileceklerdir

Key Ödemeleri Sorgulama, Key Sorgulama 2010

Key Ödemeleri Sorgulama, Key Sorgulama 2010

Key ödemeleri sorgulama paneli ve Key ödemeleri sorgulama adresi burada.2010 key ödemeleri sorgulama için geç kalmayın. Key ödemeleri sorgulama ekranından T.C kimlik no ile öğrenebilir Key ödemeleri sorgulama hakkında bilgi edinebilir Key ödemeleri sorgulama adresinden işlem yapabilirsiniz.

22 Mart 2010 Güncel Key Ödemeleri Listesi belli oldu Key ödemeleri sorgulama paneli için doğru yerdesiniz.Key hak sahipleri listesi Resmi Gazete’de yayımlandı.Bugün ödemeler aşlıyor. Key ödemeleri sorgulama ekranından T.C. kimlik numaranız ile öğrenebilirsiniz.

2010 Key ödemeleri KEY ödemeleri sorgulamak için >>> Key Ödemeleri

Bu Yazı Toplamda 5219 Kez, Bugün ise 16 Kez Görüntülenmiş..

key ödemeleri sorgulama, key ödemeleri

key ödemeleri sorgulama, key ödemeleri

KEY ödemeleri 8 Aralık 2009 tarihli 5939 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik gereğince iraat Bankası kanalıyla 22 Mart-2 Nisan 2010 tarihleri arasında yapılacak.

Ödemelerde T.C. kimlik numarasının ibrazı zorunlu olacak. Hak sahiplerinin alacakları KEY tutarları Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş’nin internet sitesinde orgulanabilecek.

KEY ödemeleri Türk vatandaşlarına T.C. Kimlik Numarasıyla yabancı uyruklu hak sahiplerine ise Yabancı Kimlik Numarası veya Vergi Kimlik Numarası ile yapılacak.

T.C. Kimlik No ve yabancı kimlik numarası veya vergi kimlik numarası ile yapılan sorgulama sonucunda listede isimleri yer almayan, kimlik no ve yabancı kimlik numarası ya da vergi kimlik numarasının bulunmaması ya da KEY hak sahibi olduğunu ve ödeme miktarının doğru olmadığını ileri süren kişilerin, öncelikle adlarına ödeme yapan kurumlara, bu kurumlardan sonuç alınamaması durumunda ise Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat etmeleri gerekecek.

T.C. Kimlik Numarası ve Yabancı Kimlik Numarası veya Vergi Kimlik Numarası ile yapılan sorgulama sonucunda görülen ödeme miktarına itirazı olmayan hak sahipleri ödemelerini, ödeme tarihleri tablosu doğrultusunda T.C. Ziraat Bankası Şubeleri’nden T.C. Kimlik No veya Yabancı Kimlik Numarası ile birlikte Nüfus Cüzdanı, Ehliyet veya Pasaport (yabancı uyruklular için sadece Pasaport) ibraz etmek suretiyle alacaklar.

KEY Hak Sahipleri Ödeme Tarihleri şöyle:
TCKN/Yabancı Kimlik No Son İki Rakam ve Tarih
00 – 02 – 04 – 06 – 08 22.03.2010
10 – 12 – 14 – 16 – 18 23.03.2010
20 – 22 – 24 – 26 – 28 24.03.2010
30 – 32 – 34 – 36 – 38 25.03.2010
40 – 42 – 44 – 46 – 48 26.03.2010
50 – 52 – 54 – 56 – 58 29.03.2010
60 – 62 – 64 – 66 – 68 30.03.2010
70 – 72 – 74 – 76 – 78 31.03.2010
80 – 82 – 84 – 86 – 88 01.04.2010
90 – 92 – 94 – 96 – 98 02.04.2010

PARALAR ATM’DEN ALINABİLECEK
KEY hak sahiplerinden Ziraat Bankası’nda hesabı ve bu hesabına ilişkin Bankkartı ulunanlar, ilk günden itibaren tabloda belirtilen günleri beklemeden Ziraat Bankası ATM’lerinden paralarını alabilecekler.

Hak sahibinin ölmüş olması halinde, veraset ilamına istinaden yapılacak ödemelerde yasal mirasçıların tümünün aslen ya da vekaleten birlikte müracaat etmeleri veya miras ortaklığına temsilci atanması gerekecek.

İlan tarihinden itibaren 5 yıl içinde talep edilmeyen alacaklar Hazineye irad aydedilecek.